کمتر از ۱۰ روز مانده به آغاز سال نو، هنوز شهر آماده نیست

کمتر از ۱۰ روز مانده به آغاز سال نو، هنوز شهر آماده نیست

عضو هیات رییسه شورای اسلامی شهر تهران با تکرار تذکرش به شهردار گفت: کمتر از ۱۰ روز مانده به آغاز سال

0 بازدید