احداث ۱۰۰ زمین فوتبال چمن مصنوعی در نقاط مختلف استان مرکزی

احداث ۱۰۰ زمین فوتبال چمن مصنوعی در نقاط مختلف استان مرکزی

استاندار مرکزی گفت: احداث ۱۰۰ زمین مینی فوتبال چمن مصنوعی با مشارکت وزارت ورزش، در دستور کار اداره ک

0 بازدید