صنعت سینما در استان سمنان توسعه می‌یابد

صنعت سینما در استان سمنان توسعه می‌یابد

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان از برنامه‌ریزی برای توسعه صنعت سینما در استان به منظور افزای

0 بازدید