پارلمان انگلیس برگزاری همه‌پرسی مجدد در مورد برگزیت را قاطعانه رد کرد

پارلمان انگلیس برگزاری همه‌پرسی مجدد در مورد برگزیت را قاطعانه رد کرد

نمایندگان پارلمان انگلیس با قاطعیت برگزاری همه‌پرسی دوباره در مورد خروج این کشور از اتحادیه اروپا را رد کردند.

0 بازدید