حضور 22 مادر فلسطینی در زندان‌های رژیم صهیونیستی

حضور 22 مادر فلسطینی در زندان‌های رژیم صهیونیستی

باشگاه اسیران فلسطین از حضور 22 مادر فلسطینی در زندان‌های رژیم صهیونیستی خبر داد.

0 بازدید