سردار نقدی: نباید برای حل مشکلات اقتصادی نگاه خود را معطوف به وزارت خارجه کنیم

سردار نقدی: نباید برای حل مشکلات اقتصادی نگاه خود را معطوف به وزارت خارجه کنیم

معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه پاسداران گفت: نباید برای حل مشکلات اقتصادی نگاه خود معطوف به وزارت خارجه کنیم.

0 بازدید