اعزام ۱۶۰دانش آموز عضو انجمن‌ اسلامی مدارس مرکزی به مناطق عملیاتی

اعزام ۱۶۰دانش آموز عضو انجمن‌ اسلامی مدارس مرکزی به مناطق عملیاتی

سرپرست اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان استان مرکزی از اعزام ۱۶۰ دانش آموز عضو انجمن‌های اسلامی

0 بازدید