هدف زوج طلایی بورنموث؛ بهترین زوج تاریخ لیگ برتر

هدف زوج طلایی بورنموث؛ بهترین زوج تاریخ لیگ برتر

کالوم ویلسون و رایان فریزر تا این جای فصل 9 گل برای یکدیگر ساخته اند.

0 بازدید