حوزه آموزش و حمایت از هنرمندان ضعف دارد

حوزه آموزش و حمایت از هنرمندان ضعف دارد

معاون حقوقی و‌ پارلمانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: در حوزه آموزش و حمایت از هنرمندان ضعف وجود دارد.

0 بازدید