4 انتصاب جدید در شهرداری شهرکرد + اسامی

4 انتصاب جدید در شهرداری شهرکرد + اسامی

با حکمی از سوی شهردار شهرکرد 4 مدیر جدید در شهرداری منصوب شد.

0 بازدید