صادرات سیب و پرتقال تا اطلاع ثانوی ممنوع

صادرات سیب و پرتقال تا اطلاع ثانوی ممنوع

طبق ابلاغ گمرک، صادرات نئوپان خام آزاد شد و اما صادرات سیب و پرتقال تا اطلاع ثانوی ممنوع است.

0 بازدید