فلسطین: نام‌گذاری‌های آمریکا حقیقت اشغالگری را تغییر نمی‌دهد

فلسطین: نام‌گذاری‌های آمریکا حقیقت اشغالگری را تغییر نمی‌دهد

تشکیلات خودگردان فلسطین این اقدام آمریکا را که عنوان «اراضی اشغالی» را از اراضی فلسطین و جولان سوریه

0 بازدید