آئین نمادین شهر تکانی در بجنورد به روایت تصویر

آئین نمادین شهر تکانی در بجنورد به روایت تصویر

در آستانه سال نو، در آئینی نمادین، شهر بجنورد برای استقبال از بهار 1398 آماده و رفت و روب شد.

0 بازدید