گزارش عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از سفر وزیر صنعت به قم

گزارش عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از سفر وزیر صنعت به قم

یک عضو هیأت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس، جزئیات سفر یک‌روزه رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت

0 بازدید