سه مشوق‌ برای تولید و عرضه مسکن

سه مشوق‌ برای تولید و عرضه مسکن

وزیرراه و شهرسازی گفت: افزایش سقف تسهیلات، عرضه زمین و کارت اعتباری مصالح ساختمانی سه عامل تشویقی بر

0 بازدید