جلوگیری از خروج ۶ تن طیور در عملیات پلیس ساوه

جلوگیری از خروج ۶ تن طیور در عملیات پلیس ساوه

فرمانده انتظامی شهرستان ساوه گفت: در عملیات پلیس شهرستان ساوه، از خروج غیرقانونی شش تن و ۲۰۶ کیلوگر

0 بازدید