ناودانی کیلویی چند؟

ناودانی کیلویی چند؟

هر کیلو ناودانی ۱۴ (۱۲ متری) با کبلغ ۴ هزار و ۶۳۰ تومان در بازار به فروش می‌رسد.

0 بازدید