۴ انتصاب جدید در شهرداری شهرکرد + اسامی

۴ انتصاب جدید در شهرداری شهرکرد + اسامی

با حکمی از سوی شهردار شهرکرد ۴ مدیر جدید در شهرداری منصوب شد.

0 بازدید