ابلاغ روزانه ۵ بخشنامه به مدارس اصلا اتفاق خوبی نیست

ابلاغ روزانه ۵ بخشنامه به مدارس اصلا اتفاق خوبی نیست

وزیر آموزش و پرورش گفت: در برخی استان‌ها در طول یک سال، هر روز ۵ بخشنامه به مدارس ابلاغ شده است که ا

0 بازدید