باید با نگاه جهادی، اقتصاد مقاومتی را محقق کنیم

باید با نگاه جهادی، اقتصاد مقاومتی را محقق کنیم

وزیر کشور گفت: باید با نگاه جهادی، اقتصاد مقاومتی را محقق کنیم و به همه دنیا بگوییم که ایران با تکیه

0 بازدید