زیارت اهل قبور در آخرین پنج شنبه سال 97

زیارت اهل قبور در آخرین پنج شنبه سال 97

همچون سالهای گذشته، در آخرین پنجشنبه سال، بسیاری از هموطنان با حضور در گلزارهای شهدا و مزار درگذشتگان با قرائت فاتحه و غبارروبی قبور، یاد و خاطره این عزیزان از دست رفته را گرامی داشتند.

0 بازدید