ادعای الجبیر؛ حل بحران سوریه یعنی خروج ایران از این کشور

ادعای الجبیر؛ حل بحران سوریه یعنی خروج ایران از این کشور

وزیر مشاور در امور خارجه عربستان مدعی شد که حل بحران سوریه به معنای خروج ایران از این کشور است.

0 بازدید