رسیدگی قضایی به ۳۰۰ پرونده شکایت از خودروسازان

رسیدگی قضایی به ۳۰۰ پرونده شکایت از خودروسازان

مدیر کل تعزیرات حکومتی تهران گفت: حدود ۳۰۰ فقره پرونده شکایت از خودروسازان در شعب تعزیرات مفتوح است

0 بازدید