جمع آوري کتابهای مبتذل در خیابان انقلاب

جمع آوري کتابهای مبتذل در خیابان انقلاب

سردار رحیمی از پاکسازی و ساماندهی پیاده راه خیابان انقلاب در راستای جمع اوری فروشندگان کتابهای مبتذل

0 بازدید