مرگ پسر بچه۵ساله بابلی بر اثر گازگرفتگی

مرگ پسر بچه۵ساله بابلی بر اثر گازگرفتگی

پسر بچه ۵ساله بابلی امروز بر اثر مسمومیت با گاز منواکسید کرین جان باخت.

0 بازدید