یک انبار با بیش از هزار کود شیمیایی پلمب شد

یک انبار با بیش از هزار کود شیمیایی پلمب شد

بیژن ترابیان گفت: یک انبار با بیش از ۱۰۰۰کیسه کود شیمیایی تعزیراتی در نهاوند به دستور مقام قضایی پلم

0 بازدید