648 کیلوگرم انواع موادمخدر در گچساران کشف شد

648 کیلوگرم انواع موادمخدر در گچساران کشف شد

فرمانده نیروی انتظامی گچساران گفت: سال گذشته 648 کیلوگرم انواع موادمخدر در گچساران کشف و ضبط شد.

0 بازدید