کشف محموله سکه‌های تاریخی قاچاق در فرودگاه کیش

کشف محموله سکه‌های تاریخی قاچاق در فرودگاه کیش

سپاه فرودگاه کیش محموله سکه‌های قیمتی و تاریخی را کشف و توقیف کرد.

0 بازدید