104 هزار گلستانی درگیر سیل شدند/ 2800 نفر همچنان در کمپ‌ها اسکان دارند

104 هزار گلستانی درگیر سیل شدند/ 2800 نفر همچنان در کمپ‌ها اسکان دارند

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گلستان با بیان این‌که مجموعا 104 هزار نفر در گلستان درگیر حادثه سیل

0 بازدید