خراسان جنوبی| نفربر ارتش افراد مفقودی سیل دهنه رود سربیشه را پیدا کرد

خراسان جنوبی| نفربر ارتش افراد مفقودی سیل دهنه رود سربیشه را پیدا کرد

فرماندار سربیشه گفت: چند نفر عشایر سیستان و بلوچستان که بدون هماهنگی در حال کوچ به سمت دهنه رود سربیشه بودند و در اثر سیل از آنها خبری نداشتیم با همکاری ارتش و حضور نفربر در منطقه این افراد پیدا شدند.

0 بازدید