امام جمعه بوشهر: طرح‌های دانش بنیان اسلامی باید مبنای امور پرورشی قرار گیرد

امام جمعه بوشهر: طرح‌های دانش بنیان اسلامی باید مبنای امور پرورشی قرار گیرد

امام جمعه بوشهر با تاکید بر نقش مهم مربیان پرورشی در تربیت نسل آینده گفت: طرح‌های دانش بنیان اسلامی با مدیریت جهادی متناسب با جامعه دانش‌آموزان باید مبنای امور پرورشی قرار گیرد.

0 بازدید