دستور روحانی به استانداران برای آمادگی کامل در رویارویی با موج جدید بارندگی‌ها

دستور روحانی به استانداران برای آمادگی کامل در رویارویی با موج جدید بارندگی‌ها

رئیس‌جمهور در تماس تلفنی با هفت استاندار، بر آمادگی کامل در رویارویی با موج جدید بارندگی‌ها تاکید کرد.

0 بازدید