ایجاد کانال برای جلوگیری از ورود دوباره آب‌ به گمیشان

ایجاد کانال برای جلوگیری از ورود دوباره آب‌ به گمیشان

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای گلستان از احداث کانال 4 کیلومتری صفا ایشان در گمیشان خبر داد.

0 بازدید