45 نوزاد پس از وقوع سیل در پلدختر متولد شدند

45 نوزاد پس از وقوع سیل در پلدختر متولد شدند

رئیس گروه برنامه مادران معاونت بهداشت استان لرستان گفت: تولد 45 نوزاد در شهرستان سیل زده پلدختر ثبت شده است.

0 بازدید