وزیر کشور: اولویت ما تعیین و پرداخت خسارت سیل و اسکان موقت است

وزیر کشور: اولویت ما تعیین و پرداخت خسارت سیل و اسکان موقت است

وزیر کشور درخصوص برنامه‌های قرارگاه بازسازی سیل گفت: اولویت اول ما تعیین و پرداخت خسارت و اولویت دوم، اسکان موقت است.

0 بازدید