47 درصد ظرفیت سدهای خراسان شمالی همچنان «خـالی» است

47 درصد ظرفیت سدهای خراسان شمالی همچنان «خـالی» است

سرپرست شرکت آب منطقه‌ای خراسان شمالی گفت: علی‌رغم بارش‌های سال جاری٬ اما کماکان 47 درصد ظرفیت‌سدهای استان خالی است.

0 بازدید