لاریجانی: در حال حاضر روند سرمایه‌گذاری در کشور 2 سال طول می‌کشد

لاریجانی: در حال حاضر روند سرمایه‌گذاری در کشور 2 سال طول می‌کشد

متأسفانه در حال حاضر روند سرمایه‌گذاری در کشور 2 سال طول می‌کشد که اشکال دیوانی ما را نشان می‌دهد، همچنین درباره قانون برنامه، طرح پنجره واحد مطرح شد که به خوبی اجرا نشد.

0 بازدید