تنها ۳ درصد گمیشان آبگرفتگی دارد

تنها ۳ درصد گمیشان آبگرفتگی دارد

فرماندار گمیشان گفت: در حال حاضر تنها سه درصد از سطح شهر آبگرفتگی دارد.

0 بازدید