سیلاب ۴۳ میلیارد تومان خسارت به واحدهای صنفی گلستان وارد کرد

سیلاب ۴۳ میلیارد تومان خسارت به واحدهای صنفی گلستان وارد کرد

مسئول سازمان بسیج اصناف گلستان گفت: سیل اخیر در استان ۴۳ میلیارد و ۱۳۷ میلیون تومان خسارت به واحدهای

0 بازدید