ربع قرن انتظار برای افتتاح بیمارستان آیت الله خویی امسال به پایان می‌رسد

ربع قرن انتظار برای افتتاح بیمارستان آیت الله خویی امسال به پایان می‌رسد

فرماندار خوی از افتتاح بیمارستان خیریه 220 تخت خوابی مرحوم آیت الله خویی در نیمه اول سال 98 خبر داد.

0 بازدید