آب روستای همت آباد مشهد قابل شرب است

آب روستای همت آباد مشهد قابل شرب است

سرپرست آبفای خراسان رضوی گفت: آب روستای همت آباد مشهد قابل شرب است و مسائل مطرح شده در برخی رسانه ها

0 بازدید