رهاسازی آب از سد سلمان فارسی؛ 57 درصد سدهای استان فارس آبگیری شدند

رهاسازی آب از سد سلمان فارسی؛ 57 درصد سدهای استان فارس آبگیری شدند

مدیر روابط عمومی آب منطقه‌ای استان فارس گفت: فردا 2 دریچه تخلیه تحتانی سد سلمان فارسی باز و عملیات رهاسازی آب به منظور تخلیه رسوبات انجام می‌شود.

0 بازدید