جزئیات بازداشت عاملان قتل مدیر اسبق 'بیمارستان فیروزگر'

جزئیات بازداشت عاملان قتل مدیر اسبق 'بیمارستان فیروزگر'

حدود یک سال قبل در ایستگاه مترو با خانمی آشنا شدم که پس از مدتی متوجه شوم نام واقعی‌اش حمیده است، ابتدا به صورت تلفنی با هم ارتباط داشتیم، او چندین بار به من گفته بود که می‌توانم کسی را برایش بکشم یا نه؟ و من نیز به او گفتم ...

0 بازدید