74 درصد مردم در ایام تعطیلات نوروز برنامه های تلویزیون را دیدند

74 درصد مردم در ایام تعطیلات نوروز برنامه های تلویزیون را دیدند

نتایج نظرسنجی ملی بهارانه ایسپا؛ ۷۴ درصد مردم در ایام تعطیلات عید نوروز برنامه های تلویزیون را دنبال

0 بازدید