طرح کشت انتظاری حبوبات در اردبیل اجرا می‌شود

طرح کشت انتظاری حبوبات در اردبیل اجرا می‌شود

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اردبیل از اجرای طرح کشت انتظاری حبوبات در بیش از 2 هزار و 40 هکتار از اراضی شهرستان اردبیل خبر داد.

0 بازدید