رزمایش مشترک آمریکا، فرانسه و بریتانیا در آب‌های بحرین

رزمایش مشترک آمریکا، فرانسه و بریتانیا در آب‌های بحرین

نیروهای دریایی آمریکا، بریتانیا و فرانسه رزمایش مشترک ضد مین را در آب‌های ساحلی بحرین برگزار کردند.

0 بازدید