انتقاد از معطلی یک ساله طرح تحقیق و تفحص از مجلس

انتقاد از معطلی یک ساله طرح تحقیق و تفحص از مجلس

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی گفت:موضوع تحقیق و تفحص از مجلس با وجود دستور رئیس مجلس بعد از گذشت یک س

0 بازدید