9 چوپان مفقود شده در سیلاب سربیشه پیدا شدند

9 چوپان مفقود شده در سیلاب سربیشه پیدا شدند

فرماندار شهرستان سربیشه در جنوب بیرجند گفت: 9 نفر از چوپانان منطقه عشایری «دهنه رود» سربیشه که دیروز

0 بازدید