وینیسیوس: تحت تاثیر عظمت زیدان قرار گرفته ام

وینیسیوس: تحت تاثیر عظمت زیدان قرار گرفته ام

وینسیوس جونیور، ستاره 18 ساله برزیلی رئال، آخرین روزهای مصدومیتش را پشت سر می گذارد.

0 بازدید