مون: آماده چهارمین دیدار با رهبر کره شمالی هستم

مون: آماده چهارمین دیدار با رهبر کره شمالی هستم

رئیس جمهوری کره جنوبی از آمادگی برای دیدار مجدد با رهبر کره شمالی خبر داد.

0 بازدید